Missie & Belofte

Stimuleren van spreiding van (cruise)toerisme in tijd en ruimte zodat de voordelen van de nog steeds groeiende markt voor alle partijen (bezoekers, bewoners, overheden en bedrijfsleven) opwegen tegen de nadelen en dit op een zo duurzaam mogelijke manier.

10% van de netto winst investeren in projecten op zowel maatschappelijke als natuurlijke duurzaamheid.